portfolio

Skala Ryzyka Dysleksji

Projekt zrealizowany w ramach pracy inżynierskiej na Politechnice Rzeszowskiej. Jest to aplikacja napisana w technologii Xamarin.Android przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pozwala zdiagnozować wystąpienie ryzyka dysleksji we wczesnym etapie. Daje to możliwość szybkiej reakcji rodziców i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przyszłości. Program przygotowany został w sposób interesujący dla dzieci – całość ujęta jest w formie quizu oraz gry zręcznościowej z wykorzystaniem akcelerometru.

Skala Ryzyka Dysleksji

 

Nawigacja po budynku „L”

Aplikacja wykonana dla Politechniki Rzeszowskiej. Jej zadaniem było nawigowanie nowych, jeszcze niezaznajomionych z układem budynku, studentami. Wykonany w technologii Xamarin.Forms, dostępny w wersji Android oraz iOS. Projekt wykonany w trzyosobowym zespole. Wykorzystywał algorytm grafu do znalezienia optymalnej trasy.

 

Shopping Planner

Web API napisane w technologii .NET. Aplikacja analizowała zapisane produkty oraz ich regularne używanie, w celu przygotowania listy zakupów bazując na aktualnym stanie domowych zapasów. Projekt zrealizowany z wykorzystaniem platformy Azure.

 

Finance API

Kolejne Web API, tym razem zrealizowane w technologii .NET Core 2.0. Jego zadaniem było rejestrowanie wydatków, przychodów, budżetu oraz wolnych środków w domowych finansach. Całość danych przechowywana była w bazie danych MSSQL.

Finance Portal

Aplikacja wykorzystująca FinanceAPI do graficznego przedstawienia stanu budżetu domowego. Zrealizowana w technologii Angular 6. Umożliwia wykonanie operacji udostępnianych przez Finance API, czyli:

  • dodanie wydatku/przychodu
  • wyświetlenie wydatków/przychodów
  • wyszukiwanie
  • planowanie budżetu
  • wyświetlanie wolnych środków do wykorzystania

portal

Comic Reader

Program, którego zadaniem było zarządzanie plikami archiwów komiksowych (*.cbz, *.cbr). Aplikacja mająca za zadanie przetwarzanie archiwów i rozpakowywanie ich w celu dalszego przetwarzania.